Wat is Voedlink

vl02aVoedlink is een groep mensen die wil bijdragen aan een eerlijke, duurzame en gezonde productie en handel van voedsel. We leven in een wereld waarin we steeds afhankelijker zijn geworden van multinationals. De huidige manier van verbouwen, verhandelen, vervoeren en verwerken van voedsel is funest voor milieu, klimaat, een rechtvaardige verdeling, politieke en economische verhoudingen en onze gezondheid. Het is tijd om deze systemen ter discussie te stellen en gezamenlijk te bouwen aan een praktisch alternatief.

Daarom is Voedlink onder andere een biologische en vegetarische voedselcoöperatie of voko. Dat betekent dat we gezamenlijk voedsel inkopen bij lokale tuinders en imkers, bij solidaire coöperaties verder weg en bij coöperatieve groothandel De Nieuwe Band. Ook zelfgemaakte etenswaren als jams en humus en oogst uit moestuinen worden soms via de voko aangeboden. Door de rechtstreekse aankoop en omdat we alles zelf organiseren is verantwoord eten via Voedlink ook betaalbaar.

En Voedlink is veel meer. Het gaat ons niet alleen om het consumeren van beter geproduceerde voeding, we proberen ook onze kennis te vergroten, de discussie aan te gaan, en deel te nemen aan initiatieven die beter voedsel nastreven. Enigszins onregelmatig organiseert Voedlink lezingen, filmavonden en workshops over misstanden in en alternatieven voor de voedselindustrie. En we hebben een zelfbediening-bibliotheek.

De activiteiten van Voedlink vinden plaats in Budapest, op het WG-terrein in Amsterdam-West. Een keer per maand is er een vaste afhaaldag waar de bestelde producten kunnen worden opgehaald. Dit is ook een tijdstip waarop de deelnemers aan Voedlink elkaar ontmoeten. De lezingen en films vinden op wisselende tijdstippen plaats.

Heb je de smaak te pakken? Doe mee!